Ebced Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında öncelikle ebced hesabını yapmak istediğiniz metindeki farklı harflerin sayısını seçiniz. Ardından her bir farklı harfi ve bu harfin metinde kaç adet olduğunu giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Ebced Hesaplama
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Arapçada kullanılmayan ve özellikle Farsça'dan alınıp Osmanlıca'da kullanılan pe, çim, je, gaf harfleri sırasıyla be, cim, ze ve kef ile eşit sayılır.
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Ebced hesabı nedir?

Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama yöntemidir.

Ebced kelimesinin anlamı nedir?

Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür.

Ebced hesabı nasıl yapılır?

Ebced hesabı yapılmak istenen metindeki farklı harfler tespit edilir ve bu harflerin ilgili metinde kaç defa tekrar ettiği bulunur. Daha sonra her harfe karşılık gelen sayı değeri ile ilgili harfin metinde yer alma sayısı çarpılarak tüm farklı harfler için elde edilen bu çarpımlar toplanır ve böylece ebced hesabı yapılmış olur.

Ebced hesabında harflerin sayı değerleri nedir?

Aşağıdaki ebced tablosunda her bir harfin aldığı sayı değerini bulabilirsiniz.

 • elif (ا) = 1
 • be (ب) = 2
 • cim (ج) = 3
 • dal (د) = 4
 • he (ه) = 5
 • vav (و) = 6
 • ze (ز) = 7
 • Ha (ح) = 8
 • Tı (ط) = 9
 • yâ (ي) = 10
 • kef (ك) = 20
 • lâm (ل) = 30
 • mim (م) = 40
 • nun (ن) = 50
 • sin (س) = 60
 • `ayn (ع) = 70
 • fe (ف) = 80
 • Sad (ص) = 90
 • kaf (ق) = 100
 • ra (ر) = 200
 • şın (ش) = 300
 • te (ت) = 400
 • peltek se (ث) = 500
 • Hı (خ) = 600
 • zel (ذ) = 700
 • Dad (ض) = 800
 • Zı (ظ) = 900
 • ğayn (غ) = 1000